ü  Toodetud katlad suurusega 0,1 – 8,0MW

 

   

 

ü  Vee ja auru katlasüsteemide ehitus võtmed kätte süsteemis

 

  

 

ü  Tigu ja kett transportöörid biokütustele, tuhale, toiduainetööstused

 

 

 

ü  Küttesüsteemide ehitused

 

 

 

ü  Soojustrasside ehitused

 

 

ü  Suitsugaaside puhastite paigaldused

 

 

ü  Torustike ja mahutite isoleerimine

 

 

 

ü  Automaatika lahendused tööstuses ja soojustehnika valdkonnas

 

ü  Katelsüsteemide korraline hooldus