Wentelax OÜ

on Eesti kapitalil põhinev firma

Meie põhitegevuseks

on katlamaja seadmete müük ja hooldus

Meie tootevalikus

on katlad, multitsüklonid, sulgsöötjad, transportöörid

Tegutseme turul

alates 2006. aastast

 

Wentelax OÜ

Missioon

Meie missiooniks on olla paindlik ja uuendusmeelne ning uutele lahendustele avatud usaldusväärne efektiivsete energiasüsteemide lahenduste pakkuja. Peame oluliseks läbi ettevõtte jätkusuutliku arengu tagada arendusvõimalusi nii oma meeskonnale, klientidele kui koostööpartneritele.

Visioon

Wentelax OÜ näeb ennast efektiivse ja ekspordile orienteeritud tootmisettevõttena, saavutades oma sihtrühmades paindliku, kõrge ettevõtluskultuuriga ja kvaliteetseid töötavaid / innovatiivseid lahendusi pakkuva rahvusvahelise ettevõtte maine.

Ettevõtte visiooni realiseeritakse toetudes ettevõtte põhiväärtustele:

-           Väärtustame oma töötajaid, koostööpartnereid ja kliente;

-           Pakume parimat teenindust ja suurimat paindlikkust sektoris;

-           Kvaliteetne toodang on aluseks pikaajalisele tugevale konkurentsivõimele;

-           Oleme oma planeeringutes ja tegevustes uuendusmeelsed.

 

Meie tegevused

Wentelax OÜ põhitegevuseks on tootmine, projekteerimine, paigaldamine ja remontimine alljärgnevale:

 Soojusenergeetika seadmed

 Elektri tootmise seadmete paigaldus

 Küttesüsteemid

 Soojustrassid ja sõlmed

 Automaatika ja elektri süsteemid

 Puidukuivatid

 Erinevad metalli tooted

 Saepuru pneumo süsteemid

 Wentelax Service OÜ põhitegevus

 Katlamajade hooldus

 Katelseadmete remont

Wentelax Ehitus OÜ

 Hoone metallkarkasside valmistamine

 Kergkonstruktsioon hoonete paigaldus

 Tõstetööd

 Elektritööd

 

Meie tootevalikus

 Katlad ja abiseadmed

 Surveanumad

 Erinevad suitsugaasi puhastid

 Ventilaatorid

 Tigu ja kett transportöörid

 Sulgsöötjad

 Metall konstruktsioonid

 Erinevad metalli tooted

 Saepuru ja viljapunkrid

 Puidukuivati seadmed

 Automaatika kilbid ja programmid

 

Tegutseme turul

Tegutseme turul aastast 2006 kuid meie töötajad on tegutsenud antud valdkonnas alates aastast 1962.

Meil on mitmes Euroopa riigis esindajad ja ka meie oleme mõne tootja esindajad Põhjamaades.

Meie tooteid kasutatakse põhimiselt tööstustes, asulates ja linnades.

 

 

 

Viimased uudised